Poszukujesz noclegu? Zarezerwuj pokój już teraz! Rezerwuje
Nowość! Zobacz wirtualny spacer

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest  Halina Kolankowska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Willa Zdrojowa Park Halina Kolankowska  z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Słoneczna 23. REGON: 260160529 NIP: 6551017212. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Administratorem, e-mail: recepcja@willazdrojowapark.pl, tel. +48 601 504 704 , adres korespondencyjny jw.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość jest niezbędnym wymogiem do zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Willi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych jest:

– zapewnienie najwyższej jakości usług hotelowych dla gości,

– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

– dochodzenie ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych przez Willę.

W przypadku wyrażenia przez gościa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Willa przetwarza dane osobowe w tym celu.

Ponadto Willa przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Willa przetwarza także, wyłącznie po uprzednim wyrażenie zgody przez gościa dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi dostępu do sieci internetowej, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie internetowym, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych oraz numer wykorzystanego portu sieciowego w celu przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa gościom korzystającym z sieci internetowej obiektu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych:

– pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczeniu usług hotelarskich.

– wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Zgoda marketingowa może być cofnięta przez gościa w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Przez monitoring oraz dane transmisyjne jest ochrona jego oraz innych osób żywotnych interesów, jak również prawnie usprawiedliwiony cel administratora, dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT willi,

– firmom księgowym oraz kancelariom prawnym,

– firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez gości transportu lub przesyłek.

Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe pozyskane:

  • w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi hotelarskiej będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności, które z tych roszczeń przedawni się później,
  • dla celów marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności udzielonej zgody,
  • w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 30 dni, a następnie zostaną trwale usunięte,
  • w związku realizacją usług dostępu do Internetu będą przetwarzane przez okres dwóch lat, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gości w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Willi Zdrojowa Park . Ponadto obiekt udostępnia adres recepcja@willazdrojowapark.plza pomocą którego można kontaktować się w sprawach danych osobowych.

Czy obiekt przekazuje dane osobowe do państw spoza EOG?
Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Willa nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

rezerwacje
telefon+48 601 504 704
mapa